SENIAI SENIAI AMERIKOJE...

seniai

Janina Zvonkuvienė

 

      Ponai amerikonai ir ponios amerikonės. Amerikos lietuviai iš Žemaitijos. Apie 1890-1908. Moterims - taigi ponioms - ir tada itin svarbu turėti liekną taliją. Tai ir lieknindavo verždamosis diržus. Dar svarbu buvo poniška šukuosena, drabužiai iš brangios medžiagos, santūriai puošnus fasonas. Ori laikysena. O ponams svarbu netrumpi gero audeklo švarkai, baltumu blizgantys baltiniai, papirosai tarp pirštų, dziegoriaus lenciūgėlis. Pasitikinti savimi laikysena. Biedni išvažiavę, po kelerių metų atsiųsdavo saviškiams į Lietuvą tokias savo nuotraukas. Ir Lietuvos paprastuomenė per tai matė AMERIKĄ! Matė Ameriką „ant savo gentainių“.        
       Orūs, bagoti - neatpažįstami! Didžiai daliai taip ir sekėsi. Bet ne visiems. Kai Lietuva 1918 atgavo Nepriklausomybę, daug emigravusių pargrįžo į Lietuvą. Iš Amerikoje uždirbtų pinigų pirkosi ūkius. Ir... nustojo būti amerikonai. Tokie išliko tik nuotraukose. Išliko prisiminimų visam gyvenimui ir dar ilgiau... Šie žmonės jau seniai Amžinybėje, o nuotraukos tebevaikšto, teberodo, kaip tada atrodė lietuviai Amerikoje!
       Čia yra a.a.Kazimieros Juškienės gentainiai ir draugai. Kitą kartą pamatysime ir ją pačią. Fotografijas išsaugojo duktė Anastazija Juškaitė. Ji jau gražaus amžiaus, gyvena Patausalėje. Telšių rajone. Jai esu dėkinga už daug žinių ir už daug fotografijų senų. Siunčiu kuo geriausių linkėjimų! Visai Patausalei!

senasis