PAS ŽINIUONĮ

žiniuonis

Janina Zvonkuvienė


           Prieš saulei nusileidžiant senoje atnaujintoje sodyboje keliauninkės pensininkės pasimatėme su žinomu šalies žiniuoniu, su mokslinės minties ir veiklos žolininku Virgilijumi SKIRKEVIČIUMI. Kas jo nežino, kas negirdėjo! Maloniai, įdomiai ir paprastai bendraujantis – tris paras galima būtų nepavargstant klausytis. Štai menkutis aidas jo minčių. Nors galvojau aprašyti sodybą ir saulę, rudeninį sodą ir žolę ne kaip visur... Bet gal kitą kartą.

žiniuonis1


 

žiniuonis2

 

žiniuonis3


           
              Klaidą daro begalės žmonių, besistengdami gyventi „kaip visi“. O gyvena netinkamai. Reikia stengtis gyventi savaip - taip, kad tavo sielai būtų gerai. Pirma rask savo sielą, pažiūrėk, ko ji kenčia, sutvarkyk jos reikalus. Būtinai sutvarkyk! Ir tik tada jau aiškinkis kūno ligas. Ir nepersūdyk to vargšo kūno cheminiais vaistais! Nes tik labai tikslios individualiai parinktos dozės gali laikinai – tik laikinai! – palengvinti ligą. Dažniausiai tai nepavyksta, chemija pakenkia kūnui, ir šis ilgainiui žlunga dar labiau... Daugelis viliasi, kad viską pagydys gydytojai, nes tai jų darbas. Ne! Dėl savo sveikatos pirmiausiai turi dirbti – dirbti nuolat, kasdien! – pats žmogus. Jei nesusipras sveikai gyventi, sveikai ir saikingai maitintis, joks daktaras ligų neįveiks...  

žiniuonis4

         

 

žiniuonis5                Leisk gyvenimui tekėti natūralia ramia gamtos tvarkoma upe. Tenkinkis mažu. Ir stiprybės ieškok vien savos gamtos resursuose. Gauk tam tinkamų žinių iš tikrai išmanančiųjų. Bet pirmiausiai gydyk sielą. Daugiau meilės jauskime, daugiau jos dalinkime ir gaukime. Tai itin gydo. Kaip ir tikėjimas į Dievą. Iš mažumės to mokykime. Meilės tyrai gamtai, jos dėsniams, viskam, kas dora ir teisinga – pirmiausiai. Taigi lyg ir nieko negirdėto. Bet realiai visa tai pritaikyti kol kas tepavyksta tik stipriems išrinktiesiems. Ar pasenus dar galima ko nors imtis? (Pavyzdžiui, atsisakyti feisbuko ir jo bičiulių? Nors būtent bičiulių dėka neseniai čia šio to pramokau...) 

žiniuonis6

 

 

žiniuonis7

         

              Kelios nuotraukėlės saulei leidžiantis iš žiniuonio VIRGILIJAUS kiemo kampelių. Fotografuota 2016 09 15. Tai jau paskutinė stotelė iš kelionės pamariais, kurią sėkmingai organizavo Skirmunda. Ačiū, Skirmunda! Rudenėk ramiai ir saulėtai...