Prūsijos valdžios tautinė švietimo politika XIX a.

Dr. Algirdas Matulevičius, „Mokslo Lietuva“, 2011 m. lapkričio 10 d. Nr. 19 (463)

 

Karalienės mokytojų seminarija. Iki 1944.

 

             Karalienės gyvenvietė įkurta ant Pisos upės kranto (ties Gumbine susilieja su Raminta, arba Rominta, o ši netoli Įsruties – su Angerape ir čia prasideda Prieglius). Taigi ši gyvenvietė įkurta svarbioje kelių jungtyje tarp Gumbinės ir Įsruties, prie plento, jungiančio Eitkūnus su Karaliaučiumi. Gyvenvietės pradžia – 1533 m. minimas Hof Hagen dvaras, aplink kurį kūrėsi lietuvininkų kumečių sodybos – dėl to kurį laiką gyvenvietė vadinta Kummetschen, Kummetschen-Karalene. Pirmosios mokytojų seminarijos Prūsijos karalystėje imtos steigti XVIII a. II pusėje, po vokiškosios kolonizacijos, kai 1736 m. pagal Recessus generalis parapijų vizitacijų parengtus nuostatus Mažosios Lietuvos gyventojams įvestas visuotinis 6–14 metų vaikų mokymas. Tam prireikė daug pedagogų.

Daugiau...

Tęsinys...