Gaivenio Laumės – dovanų

Janina Zvonkuvienė

 

Bronius
Bronius Grušas  (1932-2013)           Dailininkas Bronius pasimirė... Bet jis suspėjo pasakyti apie Gaivenį. Ne, tai ne pavardė. Tai upelio pavadinimas. Vinguriuoja jis Gailiškių kaimą liesdamas. Skuodo rajone. Ylakių kraštas. Ten taip paslaptingai gražu buvę, kad dailininkas Bronius ir senas to nepamiršo. Dar vaikas jis girdėjęs legendą, kad šaltiniuoto Gaivenio paupiais kas penkeri metai laumė pasirodanti. Ir jei kam geram pasiseka pamatyti ją, būtinai dovanų gauna... Broniukas vis bėgdavęs ir bėgdavęs ten paslapčiomis – gal pamatys. Nors nežinojo, kada tie penktieji metai... Sako, pamatė!.. Kai jam buvę dvylika. Ir laumė jį, Bronių Grušą, iš tiesų apdovanojo... Išmintimi. Įžvalgumu. Menininko, Mokytojo ir Mąstytojo talentais. Ir jo širdį padarė taurią, jautrią, atsidavusią žmonėms. Laumė lėmė ir netrumpą gyvenimą. Žinomas dailininkas, be savo išskirtinių menų, vis ėjo kur nors ką nors mokyti. Etikos. Filosofijos. Dėstytojavo. Skyrė laiko ir dėmesio net nuteistiesiems. Meno įtaigon juos lenkė, kad šie, išėję laisvėn, dirbtų, nieko nebegriautų. Geroji laumė šią Asmenybę vis vedžiojo gerais gyvenimo takais... O šis mąstė – ką dar savo vaikystės atminimo vardan gali nuveikti... Ylakiuose organizavo vaikams vasaros dailės stovyklą. Dailės palytėti jie auga daug geresnio išsiauklėjimo.
           Jau antras dešimtmetis ritasi į antrąją pusę, kai tokios stovyklos čia veikia. „Ylakiai – ypatingos auros vieta, kuri manęs neapleidžia“, - yra sakęs Skuodo rajono Garbės pilietis dailininkas Bronius Grušas.
Dabar stovyklai vadovauja dailininko sūnus MARIUS GRUŠAS. Matysite ramų barzdotą jo veidą. Jau prisijungia daugiau dailininkų. Iš Latvijos. Ir vaikų. Mergaitė prie molberto – Lyva iš Vainodės. Besišypsantis veidas su oranžiniu kaklaraiščiu - Ylakių kultūros įžymybė Virginija Žitkevičienė. Be jos – niekas nė iš vietos. Ji visa ko kultūros namus yra pripildžiusi. Įsijautus – ir vakaras ateina...
         Į Ylakius pasiūlė atkakti Juozas Vyšniauskas – taip pat Skuodo rajono Garbės pilietis, Liuda Vyšniauskienė. Džiaugėsi Egidijus Skarbalius. Žvitriai viskuo domėjosi Elena Zvonkutė. Visus čia matysite.
        Ylakių stovyklos pradininko dailininko Bronius Grušas (1932-2013) treti metai jau Ten. Amžinybėje. Pasišaukė laumės...
        Gal dabar ir jis kartu su jomis pasirodys kas penkeri metai palei šaltiniuotą gimtąjį Gaivenio upelį... Bėkite, vaikai, laukti, svajoti, tikėti... Tikėti!

 

Gaivenio


 

Gaivenio


 

Gaivenio


 

Gaivenio

 

 

Gaivenio

 

 

Gaivenio

 

 

Gaivenio

 

 

Gaivenio

 

 

Gaivenio