Pranciškonai Žemaitijoje

Kretingos vienuolyno virtuvė tarpukariu.
Kretingos vienuolyno virtuvė tarpukariu.  FB Lietuva senose fotografijose nuotrauka

 

               Lietuvos pranciškonų ordino, savo veiklą atnaujinusio 1912 m., centras buvo Kretingoje – viename iš nedaugelio vienuolynų, išgyvenusių caro valdžios prievartą prieš katalikų bažnyčią (Prijungus Lietuvą ir dalį Lenkojos prie Rusijos imperijos, katalikiški vienuolių ordinai bei kongregacijos čia ilgainiui sunyko. Ypač daug vienuolynų uždaryta po 1831 ir 1863 m. sukilimų. Beliko vos keli vienuolynai, į kuriuos uždrausta priimti naujus narius. Iki XX a. pr. Lietuvoje išliko 4 vienuolynai, tarp jų ir Kretingos bernardinų.). Pranciškonai dar turėjo du vienuolynus Kaune, 1925–1937 m. veikė Troškūnuose (Anykščių r.), 1931 m. dovanotame žemės sklype Nemunaityje (Alytaus r.) ordinas pasistatė namus vienuoliams bei klierikams atostogauti, lyg ir sanatoriją. 1935 m.naujas pranciškonų vienuolynas pašventintas Pajūryje (Šilalės r.).

Daugiau...