KARIUOMENĖS KEPĖJAI

Kariuomenės kepėjai.

Janina Zvonkuvienė

         
              Duonos kepėjai. Duonos kepėjai Lietuvos kariuomenei. Ši nuotrauka daryta apie 1929-1930 metus. Iš savo vaikiško žvilgsnio dar prisimenu po mano Patausalės kaimą vaikštantį ir visuomet juokaujantį Bočių. Niekas jo kitaip nevadino – tik Bočius. Su baltais nukarusiais ūsais, visuomet kupinas sąmojo, išmonės. O jau per kaimo šventes – vienu vėju nuneštų bet kurį šiandieninį, įsitvirtinusį ant scenos po galingų šviesų lempomis... Tai buvo prigimtinis komiko talentas. Bočius buvo XIX amžiaus „daiktinis įrodymas“ – išminties, sumanumo, artistiškumo, atsakomybės už viso kaimo bendruosius reiklaus... Bočius turėjo gausią šeimą. Jo pavardė Virketis. Berods, Adomas. Vienas jo Virketukas – bene Kuostis vardu, žemaitiškai tariant – ir išsaugojo šią foto. Iš savo tarnystės metų Lietuvos kariuomenėje. Kepė kariuomenei duoną. Bandau spėti, kad Virketukas sėdi pirmoje eilėje, kur trys kareiviukai su uniformomis. Šis būtų vidurinis. Bet nesu tikra.
            Duonos reikdavę iškepti daug. Minkydavo rankomis. Tam reikia oho! jėgos! Iškeptą išvežiodavo arkliais. Iš keturiasdešimties šioje nuotraukoje esančių asmenų – jei nepasirikau skaičiuodama – tik du, ne daugiau trys – moteriški veidukai. Lyg dėl druskos... Čia Lietuvos kariuomenė, čia „ne bobų reikalas!“ O jau kad sąžiningai viskas vyko, kad garbingai – pilna Lietuva dar tebėra gyvų prisiminimų, paliktų vaikams ir anūkams. Dabar yra atsiradęs taip daug sujaukiantis reikalas „viešieji pirkimai“. Jų nė nenoriu suprasti, nes... Nes tiek daug absurdo girdėtis! „Viešieji“ - lyg sąlygotų neblogą viešėjimą, iš to, kas sugeba, pavieši. Susiveikia vaišių gerų. Šiek tiek jau pritilo aidas dabartinių žinių ir žinelių šia tema - irgi, beje, apie Lietuvos kariuomenę. Taigi. Pažiūrinėkime senų laikų nuotrauką. Iš jos galima nemažai ką perskaityti: veidai, laikysena, nuotaika, apranga, fotografo kampas... Prie šios foto norėčiau pargrįžti. Gal pasiseks gauti daugiau aiškumo, kas, kur ir kada. Iš Patausalės laikų pažįstu dar bent kelias minimo kareivio dukras Virketytes. Gal pavyks susitikti.