Žmogus su rudu peruku

Bernardas Aleknavičius, „Mokslo Lietuva“, 2011 m. rugsėjo 22 d. Nr. 16 (460)
 

Zauerveinas

         
               XIX a. antroji pusė. Buvusioje Didžiosios Lietuvos kunigaikštystėje rusiškasis dvigalvis erelis negailestingai drasko Lietuvos kūną. Nesnaudžia ir kaimyninės valstybės plėšrūnas. Nusižiūrėjęs į rusiškąjį dvigalvį, vokiškasis erelis, kanclerio Bismarko (1815–1898) balsu Mažojoje Lietuvoje šaukia: „Viena šalis, viena tauta, viena kalba“. Atrodo, jog atėjo lietuvių tautos pakasynos. Ir tuo metu Girėnuose (Ragainės aps.) į tautosakos rinkėjo Viliaus Kalvaičio (1848–1914) stubos duris pasibeldžia žmogus su lagaminėliu rankose. Bet kuris praeivis galėjo pasakyti, jog šis keleivis ne šišioniškis. Jo apdaras ir laikysena bylojo apie tai, kad šis nepažįstamasis nemažai pasaulio matęs žmogus. Tai iš karto suvokė ir Vilius Kalvaitis.

Daugiau...