Anekdotai

 Algirdo Kontrimo nuotrauka
 Algirdo Kontrimo nuotrauka

 

Pateikėjas Anicetas Stonkus:

 Meilė par skrondį (žemaitėška)
Medaus mienou, anoudu naktį gol luovuo, ė rokoujas:
- Juonieli, a baise moni myli?
- Vuonelė, dėdėle baise.
- Vo, dėl kuo tep tata?
- Vo, kad moki skanė boilynele išvėrtė.


 Steboklus
Aukštaitis Plungėje valgykloje paprašo sriubos. Žemaitis – kelnerius atneša „boilynės“.
Aukštaitis, pamaišęs šaukštu, klausia kelnerį: - Kas čia?
Kelneris: - „Joudolys“
Aukštaitis: - „o kodėl su sparnais?
Kelneris: - „Tuoks pasitaikė.
- Čia musė! – nervuojasi aukštaitis.
- A, noj – pasitikslina kelneris.
- Noj noj – įtūžęs, pamėgdžiojo aukštaitis.
- Steboklus – stebisi kelneris.
- Koks čia dar stebuklas, - siunta jau aukštaitis.
- Vo, kad vėjna – stebisi kelneris.
- O kiek jų turėju būti? – neatlyžta aukštaitis.
- Nežėnau, galieje ė daugiau.
- O iš kur ji?
- Iš katėla.
- Tai ką, jūs ten veisyklą įtaisėt?
- Ne, anuos išvėrosės, nagyvos plaukiuo.
- Tai kiek jų ten, „plaukiuo“.
- Šmuouts, bet torielkuo tik vėjna.
- Steboklus.


  Plungės ir Rietavo krašto laikraštyje „Žemaitis“ 2009 m. vasario mėn. informacija, kad Žlėbinų seniūnijoje sunaikintas „Fabrikėlis“ ant ratų.
Pasekmės.
Žemaitis klėbėn dongaus dorų klėmką.
- Kas? Klausia šv. Petras.
- Aš – atsaka žlėbėnėškis.
- Kon pasakysi? – klausia šv. Petras.
- a, rogėnelės tori? – klausia žlėbėniškis.
- Ne.
- Vo, dėl kuo?
- Kryzė – bravuorielį sodaužė.
- Kop dangou, tep ė Žamaitėjuo – atsidūsta žemaitė dūšė.