Silickų giminės istorija

 Angelė DIGAITYTĖ                                                                                                            2014 m. 

    

​Jonas Silickas prie savo tėvo, buvusio nepriklausomos Lietuvos karininko Jono Silicko karsto. Brazilija​
Jonas Silickas prie savo tėvo, buvusio nepriklausomos Lietuvos karininko Jono Silicko kapo. Danos Silickaitės-Čepas asmeninio archyvo nuotrauka

 
         „Jeigu tėvas nebūtų išvažiavęs į Braziliją, šeima būtų atsidūrusi Sibire. Tuo neabejoju. Emigracija – mūsų laimė,“ – tvirtina tarpukario Lietuvos karininko Jono Silicko duktė 89-erių metų Danutė Silickaitė-Jones, atskridusi iš Jungtinių Amerikos Valstijų pasisvečiuoti pas dukterėčią Daną Silickas-Čiapas į Liudvigshafeną prie Reino (Pietvakarių Vokietija). Juodvi kartu neseniai aplankė Lietuvą.     

Daugiau...