Besklaidant nuotraukų albumą

KELIAUJANTIS MALŪNAS

Čia to malūno nematyti. Aš net visai jo nesu mačiusi. Bet užtat čia matome laukiančius malūno. Atėjusi paklausiau, ar į malūną susiruošė. Ne, sako, - laukiam malūno. Nesupratau, miesto pempė būdama. Sakau, tai jus nuveš kas nors į malūną... O man aiškina, kad malūnas pats dabar prie grūdų atvažiuoja, o ne grūdus į malūną veža.