Žemaičių kultūros draugija

Image removed.

            

                   Interneto svetainė:  http://www.zkd.lt/

 

 

                       Žemaičių kultūros draugija (ŽKD) – masiškiausia žemaičių visuomeninė kultūros organizacija, veikianti visoje Lietuvoje; centras Žemaitijos sostinėje Telšiuose, „Alkos“ muziejuje.

 • Draugijos pirmininkas - Stasys Kasparavičius. Tel.: (8-444) 70 282;
 • Draugijos pagrindą sudaro skyriai, bendrijos ir sekcijos, kurios veikia savarankiškai, laikydamosi draugijos suvažiavime patvirtintų Žemaičių kultūros draugijos įstatų.

  Žemaičių kultūros draugijos skyrių telefonai:

  Klaipėda: Regina Narūtavičiūtė tel. 861240714

  Kaunas: Jonas Vitkauskis tel. 861610310

  Panevėžys: Violeta Stašiūnienė tel. 865645055

  Kretinga: Pranas Andriejaitis tel. 864016971

  Vilnius: Alvydas Strička tel. 868727246, el.paštas a.stricka@takas.lt

  Viekšniai: Aušrelė Gurauskaitė tel. 861621904

  Raseiniai: Alfredas Brauklys tel. 868745466

  Rietavas: Petras Lengvenis tel. 861641360

  Kėdainiai: Jonas Žarys tel. 860982037

  Palanga: Augustas Stanislovas Narmontas tel. 864738620

  Šilalė:  

  Seda: Genoveita Gricienė tel. 861872745

  Skuodas: Juonas Grušas tel. 868621638

  Mažeikē: Gintaras Gricius tel. 867602682

  Plungė: Vidmantas Gendvilas tel. 868215715

  Joniškis: Vincentas Kučinskas tel. 868211760

  Šiauliai: Jonas Bartkus tel. 868771716

  Kelmė: Algimantas Armonas tel. 868641109

  Plateliai: Aldona Kuprelytė tel. 869812287

  Nida: Algirdas Marčius tel. 861145244

  Varniai: Lins Šedvils tel. 868602120

  Telšiai: Andrius Dacius tel. 861026710
   

          1987 m. įvyko pirmoji Varnių konferencija, skirta Biržulio ežero baseino tyrinėjimo dešimtmečiui. Joje konferencijoje pirmą kartą viešai buvo išsakyta mintis, kad reikėtų burtis į Žemaičių kultūros draugiją. Šią idėją konferencijoje kėlė Vaclovas Vaivada ir istorikas Antanas Kulakauskas. 1988 m. lapkričio 27 dieną Telšiuose „Alkos“ muziejuje, susirinko 46 Žemaitijos krašto kultūriniu palikimu, jos dabartimi ir ateitimi susirūpinę žemaičiai. Buvo įkurta Žemaičių kultūros draugija. Jos pirmininku išrinktas Stasys Kasparavičius.
             S. Kasparavičius gimė 1947 m. vasario 12 d. Patumšalių k. (Viešvienų sen., Telšių raj.). Pilotas- instruktorius, buvęs ilgametis "Alkos" muziejaus direktorius. Gyvena Degaičiuose.          
            Svarbiausias Žemaičių kultūros draugijos tikslas –­ kelti Žemaitijos gyventojų kultūrą, istorinę savimonę, stiprinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Vienas iš svarbiausių to laikotarpio masinių renginių, turėjusių didelį atgarsį visuomenėje ir suvienijusių žemaičius bendriems Atgimimo darbams ­buvo Rainių tragedijos 48-ųjų metinių minėjimas, įvykęs 1989 m. birželio 24 d. 1991 m. vasarą greta Rainių žudynių vietos už visuomenės paaukotas lėšas draugijos rūpesčiu pastatyta koplyčia-paminklas.
            Draugija rūpinasi Žemaitijos simbolikos atkūrimu, krašto istorijos tyrinėjimais, etnografija, literatūra, spauda, Žemaitijos šviesuolių atminimo įamžinimu. Per trumpą laiką ŽKD skyriai, bendrijos įsikūrė beveik visuose Žemaitijos rajonuose ir didesniuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje. 1994–1997 m. įsisteigė nauji ŽKD skyriai Vilkaviškyje, Rietave, Druskininkuose, Biržuose, Panevėžyje, Joniškyje. 1999 m. nauji draugijos skyriai įsikūrė Tauragėje, Prienuose, Švėkšnoje, Pabradėje. Draugijos I-asis suvažiavimas įvyko 1991 m. gegužės 25 d.
              Nuo 1991 m. Palangoje buvo leidžiamas pirmasis žemaitiškas laikraštis ­ „A mon sakaa?” (redaktorė Danutė Mukienė). Žemaitiški skyreliai, atskiri puslapiai žemaičių kalba buvo spausdinami daugelio Žemaitijos rajonų ir miestų laikraščiuose. Klaipėdoje „Žemaičių alkieriaus” vadovė Janina Zvonkuvienė ėmėsi organizuoti žemaitiškas televizijos laidas. 1993 m. rudenį išleistas pirmasis žemaitiškas žurnalas ­ „Žemaitija”, kuris nuo antrojo numerio vadinasi „Žemaičių žemė”, kuris pakeitė „A mon sakaa?”. 1995 m. redakcija persikėlė į Vilnių. Žurnalo redakcijoje įsikūrė ŽKD Informacinis kultūros centras, jo bazėje 1996 m. pabaigoje susibūrė Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia”.
              1994 m. liepos 21 d. Lietuvos Heraldikos komisija patvirtino Žemaitijos herbą ir vėliavą. 1994 m. vasarą Plungėje, Oginskių rūmuose, atidarytas Žemaičių dailės muziejus. 1993–1997 m. draugija daugiausia rūpinosi Varnių architektūros ir kultūros paminklų atstatymo darbais. Užbaigtas atstatyti Varnių kunigų seminarijos pastatas, sukurtas paminklo Žemaičių vyskupui M. Giedraičiui ir kanauninkui M. Daukšai projektas (skulpt. Arūnas Sakalauskas), 1995 m. rudenį padėtas paminklo kertinis akmuo, pradėtos rinkti aukos paminklo statybai.

http://zam.mch.mii.lt/ZKD_trumpai.htm