Pas Laumių (laumių) samdinį ir gaspadorių

Janina Zvonkuvienė

Image removed.


                                            
             Šiaip – gaspadorius. Bet lyg laumių samdinys. Laumių viliokas. Tikras Laumių kibirkštis, galintis įžiebti ugnelę, laužą ar platų liepsnų ugnyną... Arba širdį. Arba daug širdžių – visas, kiek tik geranoriškai plakančių yra Barstyčiuose, Skuodo rajone, Žemaitijoje, dar Šiauliuose... Tai KŪRYBOS liepsnelės... Klusniai, drožybos būdu tarsi lipdomi įvairiausi medžio lipdiniai, staliaus darbai, baldai, mažutės meniškos indaujos su paslaptimis... Šio menininko rankose meistrystės įrankiai tiesiog džiazuoja... Vingriomis melodijomis pravirksta akordeonas. Ypač, kai jis, Laumių pašauktasis, dainuoja savo kūrybos dainas. Dar ir paslaptinga ilgakasė laumelė jam padeda... Oi, yra kur pasižvalgyti Laumėse! Akylos akys čia daug pamato... Tarsi pačios laumės Laumėse nenustoja ženklų palikti...

Image removed.

                                                                                   
              Na, su rašyba šioje vietoje neapsirinku. Rašau Laumės iš didžiosios ir laumes iš mažosios raidės. Taip rašoma todėl, kad Skuodo rajone yra Laumių kaimas. Netoli Barstyčių. Čia daug kas pagyvėjo, kai parėjo gyventi Napaliuks – Napoleonas Reimontas. Pargrįžo, kad savo senos motinos dieneles palengvintų. Neketino užsibūti. Gyveno Šiauliuose. Motinėlės Laumių kaime jau nebėra, ji jau Amžinybėje. O Napaliuks niekur nebeišvyko. Laumės nebeišleido jo. Tapo savo sodybėlės gaspadorius. Tai ir darbuojasi Napaliuks visaip Laumių ir laumių globojams... Meniškai darbuojasi.

Image removed.
                                                                           
            Kartą labai skubiai turėjo baigti pradėtą darbą, o meistravo viską lauke. Ir staiga ėmė kilti grėsmingi debesys, bildėti tas bildantysis... Suprato, kad taip greitai tie debesys neišlakstys į šonus – merks lietus. Napalys sumanus, laipus ir greitas – tučtuojau nuo didžiulės trešnės šakų, po kuriomis darbavosi, nuleido polietileno uždangą, susegė šiek tiek lentgalių... Tokia savotiška meistarnė iki šiol tarnauja. O darbo meistrelis visada turi daugiau nei suspėja... Juk ir žemelės aplinkui yra, ūkelis yra...
   
Image removed.

 

               
             Dėl malonaus būdo, puikų sugebėjimų, gražios šypsenos visų malonybiškai Napaliuku vadinamas Napoleonas Reimontas jau yra tapęs Barstyčių įžymybe. Trobelė maža, senutėlė, sukrypusi. Paramstė ją Napaliuks – tiesiogine prasme. O vidus – tikra laumių buveinė... Nes ir laumikę Laumėse rado, kuri taip pat neeilinė. Dailią gražiabalsę ilgakasę Benaditą Skaivydienę – Benute visų vadinamą. Ši taip pat drožia medį, moka mūryti, ir ne bet kaip, o išmoningai! Turi užmirštą moterų turtą – puikią kasą. Ir niekada nenustojo pinti kasos, sukti jos vainiką ant galvos. Kokioje salėje ar žmonių aikštėje beatsidurtų Benita, jos kasai niekada lygių nebėra. O jau balso gražumas! Trūbelę pučia gražiai, gali ir viena, ir kapelai pritarti. O jau kad uždainuoja abu su Napaliuku kur nors barstytiškių ar skuodiškių sueigose – pravirkt nuo grožio gali... Šiuo kartu paverkime duris į Napoleono Reimonto ir Benaditos Skaivydienės įsirengtus namus, apžvelkime pačią suramstytą trobelę, kiemo žolynus...

Image removed.
                                   
Image removed.                                     

              Čia lankėmės 2016 liepos pabaigoje. Šauniam laumių kaimynui, gyvenančiam Laumių teritorijoje žemaičių krašto mylėtojas Egidijus Skarbalius padovanojo Žemaitijos vėliavą. Kelią parodė, atlydėjo Liuda
Vyšniauskienė, Juozas Vyšniauskas. Į sodybėlę dar pargrįšiu, dar apie porą vietelių, esančių Napaliuko valdose, norėsiu papasakoti.  
              2016 m. liepa, Skuodo rajonas, Laumių kaimas, Barstyčių seniūnija.

Image removed.