Saulius Tamulis Kaukė Užgavėnės Vokietija Išeivija

Vokietijoje eksponuotos lietuviškos Užgavėnių kaukės

            Visą vasario mėnesį iki Užgavėnių Pietvakarių Vokietijoje, Hiutenfelde, esančioje „Meilės“ galerijoje buvo eksponuojamos tautodailininko iš Šiaulių Sauliaus Tamulio sukurtos Užgavėnių kaukės.  Į Reino-Nekaro regiono vokiečių ir lietuvių draugijos, tarpininkaujant viešajai įstaigai „Žemaitijos paveldas“, surengtos parodos atidarymą susirinko ne tik gausiai lietuvių apgyvendintos Lampertheimo miesto dalies gyventojai, bet atvažiavo ir iš toliau – Heidelbergo, Manheimo, Liudvigshafeno prie Reino.