Trečiasis amžius – amžiui pratęsti

Janina Zvonkuvienė                                                                      2017-02-23

 

Trečiojo amžiaus universitetas

 

            Didžiulę auditoriją užpildo žilagalvės... Ir užpildo gerokai anksčiau nei prasideda renginys – kad užsiimtų vietą „arčiau lentos“. (Parašiau „lentos“ – ir suklusau... Bet nieko tokio! Tikrai dar ne „tos“ lentos...) Nes „prie lentos“ visada būna toks žmogus, kurio įdomu klausytis, kurio nori išgirsti kiekvieną žodį, pagauti mintį. Tai viešosios įstaigos „Trečiasis amžius“ Klaipėdoje bendruomenė. Bendruomenės kinkinį nuotaikingai traukia tvirta lyderė – direktorė Birutė Petraitienė. Į sueigas susirenka senoji Klaipėda. Jau – senoji. Pasenome! Bet ir šis brandus amžius tęsiasi, ir jis tęsiasi nuolat šviesos palydimas.

 

Trečiojo amžiaus universitetas
Edita Barauskienė

 

             Vasario 23 dieną buvo itin malonus susitikimas su rašytoja, mokytoja, kraštotyrininke, muziejininke, Mažosios Lietuvos istorijos puikia žinove Edita Barauskiene – iš Priekulės. Ir ji kalbėjo, pasakojo apie šio krašto žinomiausios asmenybės didžios rašytojos Ievos Simonaitytės vaikystę, jaunystę, jos krašto kaimus ir miestelius. Jos sunkią ligą iš vaikystės – kaulų tuberkuliozę. Vis patikindama, kad knygose aprašyta tikra tiesa, be jokio pramano. Priminė mažai žinomų faktų apie I.Simonaitytės tėvą, parodė jo nuotrauką iš Didžiojo (Pirmo pasaulinio) karo laikų.

 

Trečiojo amžiaus universitetas

 

 

Rašytojos Ievos Simonaitytės tėvas
Rašytojos Ievos Simonaitytės tėvas


            
             Klausytis šios Rašytojos būtų galima gal kelias paras – nepabostų. Tik dar ir dar, ir dar atsigertum išmintingos šviesos, išmintingo požiūrio į kebliausius istorijos faktus. O jų Klaipėdos kraštui, vadinami Mažajai Lietuvai, buvo apstu. Rašytojai Editai Barauskienei nereikia jokių užrašų, lapelių, planelių – ji kalba taip, tarsi kalbėtų apie savo pačios gyvenimą. Beje, jos atlikti darbai, jos sukaupti tyrinėjimai seniai tapę jos... gyvenimu.

 

 Trečiojo amžiaus universitetas

 

              Panašius susitikimus, literatūrines popietes su savo pagalbininkėmis organizuoja bendruomenės narė, buvusi Klaipėdos universiteto dėstytoja Marija Radauskienė. „Trečiasis amžius“ turi ir savo puikų ansamblį „Jūrainė“. Šiai progai buvo parengta Mažosios Lietuvos dainų programa. Dainos ramios, vienbalsės. Pritinka akompanuoti būgneliu, kanklelėmis.

 

Jūrainė

 

Pabuvęs tarp bendraamžių – kuriančių, veikiančių, organizuojančių, šviečiančių, – jauti, kad gyveni dar, kad amželis tęsiasi prasmingai.

 

Trečiojo amžiaus universitetas