Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis. Kultūrinė žygio apžvalga

Parengė Virginijus Jocys
 

              Tai Varnių regioninio parko didysis ir mažasis pažintiniai takai kartu.
 
Paršežeris – Požerė – Didieji Vankiai – Medvėgalis – Karužiškė – Bilionys – Gulbės – Rešktai –
Paršpilis – Burbiškiai – Sietuvos kūlgrinda – Paršežeris

Bilionių piliakalnis. Audriaus Bernotaičio nuotrauka
Bilionių piliakalnis. Audriaus Bernotaičio nuotrauka

           

            Gerbiami žygeiviai, žemaičiai ir kitų regionų atstovai, svečiai, Jūs žygiuojate daugiau kaip prieš kelis tūkstančius metų mūsų protėviu apgyventa žeme.  Tai liudija išlikusi gausybė pilkapių, senkapių, tūkstančio ir daugiau metų senumo piliakalnių virtinės bei pavieniai archeologiniai radiniai. Šilalės rajone piliakapių priskaičiuojama net 33.

Daugiau...