Papilė: paminklas vienas, didingieji – du

Janina Zvonkuvienė                                                                               2016-02-21

 

Paminklas S. Daukantui. Papilė. Autorius skulptorius Vincas Grybas.
Paminklas S. Daukantui. Papilė. Autorius skulptorius Vincas Grybas.

 

             Buvo seni tolimi, net labai tolimi metai. Kas, kaip ir ko pravežė pro Papilę, pro aukštą postamentą su žmogaus siluetu viršuje, niekaip negaliu atsiminti... Paminklas pasirodė nepaprastas, daugybę kartų tai grįždavo lyg į vaizduotę, lyg į sapnus... Tarsi sklandau aplink tą aukštą postamentą, tarsi bandau iš arčiau pažvelgti, kas tu, žmogau, čia toks esi, taip aukštai iškeltas... Ir štai 1989 metai, Atgimimas... 125-osios S.Daukanto mirimo metinės (1793-1864). Su kolektyvu esame Papilėje... Jau gerai žinojau, kam ir kodėl toks paminklas čia. Reikia kitus atvežti. Žemaitis savo krašto pažinimą privalo pradėti nuo Simono Daukanto.        
              Simono Daukanto didingumą, jo pasiaukojantį atsidavimą kraštui suprasti, įvertinti galima tik suaugusiam ar net jau senstančiam. Ir tai tik ne kartą atidžiai įsiskaičiuos į jo raštus, į biografiją. O suvokti iki galo S.Daukanto idėjų kilnumo laipsnį – dar labiau nelengva. Turi būti pats kilnus, pats „susirgęs“ meile savo žemei ir žmonėms. O jeigu per meno kūrinį nusakyti, kas toks S.Daukantas, ko vertos jo idėjos?..
              Pasirodo, įmanoma, jei to imasi didingo talento menininkas. Toks buvo Vincas Grybas (1890-1941). Mokslus baigęs prieškario Europos meno akademijose, galėjęs pasilikti bet kuriame didžiausiame Europos mieste... Bet grįžo į Lietuvą, manydamas, kad jo išsimokslinimas, jo išsilavinimas, sugebėjimai bus reikalingi čia.
            

Daukantas

 

Straipsnio autorė prie D. Daukato paminklo Papilėje.
Straipsnio autorė prie S. Daukanto paminklo Papilėje.

             

             
             Paminklas Papilėje ir yra tas meno kūrinys, kuriame „susieina“ du didingieji – Simonas Daukantas ir Vincas Grybas. Žinovai sako, kad skulptūra yra pasisekusi tada, jei ji „kalba“, veikia žvelgiant į ją iš bet kurios pusės. Paminklas Papilėje toks ir yra. Teko girdėti, kad profesionalūs dailėtyrininkai paminklą Papilėje pripažįsta kaip idėjiškai išraiškingiausią, meniškiausią, gražiausią monumentaliąją skulptūrą Lietuvoje. Gražios, meniškos yra ir kitos Lietuvą puošiančios Vinco Grybo skulptūros: Vytautas Didysis, Vincas Kudirka, „Žemaitis“ (Raseiniuose)... Beje, visoms jo sukurtoms skulptūroms valstybė nėra skyrusi nė cento. Statoma būdavo iš suaukotų lėšų. S.Daukanto paminklas Papilėje statytas iš MOKYTOJŲ surinktų lėšų.

 

S. Daukanto paminklo maketas V. Grybo muziejuje Jurbarke.
S. Daukanto paminklo maketas V. Grybo muziejuje Jurbarke.

 


               Kurdamas šį paminklą, Vincas Grybas buvo apsigyvenęs Papilėje. Uždarbiavo ir nemažai asmeninių lėšų skyrė paminklui užbaigti taip, kaip įsivaizdavo. Šis didingas menininkas būtų daug, oi, daug davęs Lietuvai. Deja, baigtis itin tragiška: 1941-aisiais naciai sušaudė Jurbarke. Čia jis gyveno, čia jam prieškario Lietuvos vadovai buvo padovanoję dalį dvaro, turėjo kur gyventi, dirbti.
               Beveik prieš 40 metų, pakeliui iš Karaliaučiaus, yra tekę su kolegų ekskursija būti Jurbarke, paskubomis „perlėkti“ per V. Grybo muziejų, nugirsti kelias itin pagyvenusios moterėlės frazes apie Vincuką, vis delnuose minkiusį molį... Ir vos ne bučiuoti griebtą ranką, kai nieko negalvodama ištiesiau kaži kokių paprastučių lauktuvių... Ir tik gerokai nutolus nuo Jurbarko kaži kas pasakė, kad tai buvo... Vinco Grybo žmona, kad ten ji ir gyvena. Man iki šiol gėda, kad taip tada išskubėjome, kad taip nepagarbiai klausėme, o jei po teisybei – iš viso nesiklausėme... Buvau dar naujokė darbe, dar jokio „balso“ neturėjau. Tačiau sąžinės nuraminimui pagalvodavau: kada nors jos garbei aš būtinai sugrįšiu į Jurbarką. Sugrįžau... aną savaitę. Bet vėl su mintimi, kad ir dar sugrįšiu. Kada nors, kai nereikės skubėti.

 

V. Grybo muziejuje Jurbarke
V. Grybo muziejuje Jurbarke

 

V. Grybo muziejuje Jurbarke.

 

             Veikia atnaujintas V.Grybo muziejus. Mačiau Simono Daukanto skulptūros maketą iš arti, baltą. Pažvelgiau į veidą pačiam Papilės paminklo Daukantui. Padariau nuotraukų. Sentimentų daug. Muziejuje dirba dailininkė vitražistė. V. Grybo anūkė Rasa Grybaitė.
            Paminklas Papilėje fotografuotas 2015 rugsėjį. Nustebino ir pradžiugino tai, kad viskas Papilėje neatpažįstamai atnaujinta! Spindi pats S.Daukantas, šviečia naujumu postamentas. V.Grybo aplinka ir skulptūrų maketai Jurbarke fotografuoti 2016 vasarį. Prie Jurbarko dar grįšiu.

 

Paminklas Vincui Grybui Jurbarke
  Vinco Grybo paminklas Jurbarke


            

                Šiemet sukanka 175 metai, kai Simonas Daukantas su pagalbininkais išreikalavo iš carinės Rusijos valdžios leisti Lietuvoje steigti lietuviškas mokyklas (1841 m.) Šiemet taip pat sukanka 75 m., kai buvo sušaudytas skulptorius Vincas Grybas. (1941 m.)

 

Autorės nuotraukos.