Senieji ir Naujeji Nagliai

Angelė Digaitytė                                                                                      2017.04.23

 

Nagliai 1834 m.
1834 m. Naujieji Nagliai

 

              Šiandien vėl pasinėriau į senųjų lietuvininkų giminių tyrinėjimus. Be galo įdomu. Tiesiog įtraukė mane, kiti darbai turės palaukti.
             Atradau Senuosius Naglius (Alt Negeln, Niegeln, Agila, Aigella, Aigeln, Negall), kaimą, įkurtą 1447 m. Kuršių nerijoje, 6,5 km į šiaurę nuo Pervalkos. Kaime gimę ir gyvenę, susituokę Johann Pinkis (1839-1915.2.12 Nidoje) ir Annorthe Jakeit (g1835-1907.04.17), užaugino dukterį Anna Dorothea Pinkis-Barkait, jų sūnus Johann Fridrich mažuliukas mirė (1876-1878). 1942 m. Anos Dorotėjos vyras Adam Barkait arba sūnus, krikštytas 1904 m. Nidoje, Adam Barkait gyveno prie Nidos 1940 m. prijungtoje Purvynėje, name Nr. 2. Spėju, kad tai tie patys.
            Dauguma kaimo gyventojų XVIII a. antroje pusėje išmirė nuo choleros. Išlikęs užrašytas pasakojimas,kad žmonės nuo ligos gelbėjosi apsipildami šaltu vandeniu iš griovio ar mažo upeliuko. Stovi esą du žvejai su kibirais ant griovio krašto ir pamatę priešais save nepažįstamą vyrą. „Stokit arba mirsit! – surikusi Cholera. Jie pasižiūrėjo į svetimąjį, ir Cholera pradėjo tolti. Jiedu buvę vieni iš nedaugelio kaimo gyventojų, kurie išgyveno.

Nidos planas 1942 m.
Nidos planas. 1942 m.

 

              1820 metų liepą netoliese Senųjų Naglių kaimo buvusioje Naujųjų Naglių (Nageln) žvejų gyvenvietėje, įkurtoje 1775 m. 15,5 km į šiaurės rytus nuo Nidos, jau buvusi mokykla, ir kaime gyvenę:
1. Schulz, Labrenz
2. Adam Freidenfeld
3. Hans Szillus
4. Martin Pinkis
5. Fritz Kokies
6. Ephraim Radmacher
7. Friedrich Radmacher
8. ---
9. Fritz Daetzkaitis
10. Friedrich Freidenfeld
11. Jurge Pinnis (Pinkis?)
12. Hans Pinkis
13. Mokykla
14. Christoph Pippis
15. Ephraim Feege (Foege ?)
16. Chip Pinkis
17. Michel Pinkis
18. Laivelio savininkas Radmacher
              Abu kaimus kartu su dar šešiais kitais kaimais 1854 m. užpustė keliaujančių kopų smėlis, ir jie atsidūrė po Naglių kopos „kojomis“. Dabar tą vietą žmonės vadina Mirusiomis kopomis.

Kuršių nerija
Kuršių nerijos dalis. 1802 m.


            
             Žvejai įkūrė Preilą, kiti persikėlė į Pervalką ar Purvynę – šiaurinę Nidos dalį.
             Keistas jausmas. Nebesančių kaimų ir jų nebesančių gyventojų pėdsakai.

                                                                         Šaltinis:

http://www.online-ofb.de