Ceklio krašto istorija

 Internetinė svetainė apie Pietų Kuršą – Ceklio žemę.

Kuršiai  gyveno dabartinės Lietuvos ir Latvijos teritorijoje. Lietuvoje gyventa dabartiniuose Skuodo, Kretingos, Plungės, Klaipėdos rajonuose, siekė Telšių ir Mažeikių miestus. Kuršių gyvenamose teritorijose buvo tokia administracinė tvarka: kelios gyvenvietės sudarė apygardą, kurią valdė pilyje esantis didžiūnas – kuningas, arba karalius. Kelios apygardos sudarė žemę. Lietuvos teritorijoje jos buvo trys: Ceklis, kurios centras Gandinga (Plungė), Pilsotas – netoli Klaipėdos, Mėguva – Kretingos-Palangos apylinkės. Latvijoje: Vanema, Ventava, Bandava, Pamarys, Duzvarė, Skrunda-Žiemgala.

Manoma gentis susiformavo apie 5-6 amžių.

6-9a. minimi skandinavų šatiniuose.

Kuršiai savo palaikus laidojo plokštiniuose kapuose. Ir degintiems palaikams ruošdavo kapavietes, įdėdami žąslus, balnakilpes, pentinus, kamanas, nors žirgų kartu nelaidojo.

Apie krašto klestėjimą byloja turtingos įkapės: masyvūs balto metalo papuošalai, ginklai.Tai buvo turtingiausia to meto - 8-12 amžių gentis.

Kartu su prūsais, kuršiai  valdė visą gintaro prekybą su Romos imperija.

Kuršiai savo laivais pasiekdavo kitą Baltijos krantą. Savo galybės epogėjuje stipriai priešinosi (laivyno pagalba) Livonijos ordinui.

Daugiau...