Pirmoji Kretingos muzikos mokykla

Angelė Digaitytė
 

Kretingos muzikos mokyklos įkūrėjas ir pirmasis direktorius Alyzas Meškauskas. Rasos Žukauskaitės asmeninio archyvo nuotrauka
Kretingos muzikos mokyklos įkūrėjas ir pirmasis direktorius Alyzas Meškauskas. Rasos Žukauskaitės asmeninio archyvo nuotrauka

 


                1958 metų rudenį A. Meškauskas gavo paskyrimą atidaryti Kretingos muzikos mokyklą, t.y. Kultūros ministerijos įsakymą. Naujasis direktorius, lydimas Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos mokyklos direktoriaus, atvyko pas Kretingos rajono kultūros skyriaus vedėją Movšą Milerį ir prisistatė. Čia gavo nurodymus, ką ir kaip daryti, skiriamas raudonų plytų dviaukštis namas Kretingoje, Kęstučio gatvėje. 
                Namą apie 1909–1910 m. pasistatė lietuviškos spaudos bendradarbis, literatas, vertėjas, varpininkas, Kretingos gydytojas dr. Feliksas Janušis (1867–1920). Projektą rengė Rusijos imperijos Kuršo gubernijos statybos skyrius. Name užaugo žurnalistė, rašytoja, vertėja Liūnė (Liucija) Janušytė (1909–1965). Po vyro mirties, dalį patalpų Sofija Janušienė-Buivydienė nuomavo: čia gyveno Kretingos apskrities gydytojas, veikė Kretingos progimnazijos (vidurinės mokyklos) klasė, S. Janušienės knygynas ir kt. 1941–1944 m. pastate buvo Vokietijos slaptosios valstybės policijos (gestapo) padalinio būstinė. 1944 m. pab. namas nacionalizuotas, perduotas NKVD-MVD-MGB Kretingos apskrities (rajono) poskyriui, kuris iškeldintas 1953 m. Nuo 1958 m. čia veikė Kretingos muzikos mokykla, o apie 1978 m. įkurdinti pionierių (nuo 1990 m. – moksleivių) namai. 1993 m. namas grąžintas gydytojo F. Janušio palikuonims, iš kurių jį įsigijo Kretingos evangelikų liuteronų parapijos klebonas Darius Petkūnas. 1997 m. pastatas įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro statinių sąrašą. –

https://www.limis.lt/detali-paieska/perziura/-/exhibit/preview/43484922?s_id=NcOu7xcSzQy5VxH0&s_ind=3721&valuable_type=EKSPONATAS ).

 

Pirmoji Kretingos muzikos mokykla. Jolantos Klietkutės nuotrauka
Pirmoji Kretingos muzikos mokykla. Jolantos Klietkutės nuotrauka

  

Pirmoji Kretingos muzikos mokykla. Jolantos Klietkutės nuotrauka
Jolantos Klietkutės nuotrauka


          
           Tame name dar gyveno vieni gyventojai. Mokyklai skirti keturi kambariai – mokytojų ir trys klasėms. 
           Iš pradžių mokykloje nebuvo jokio baldo. Pirmieji stojamieji egzaminai vyko lauke. „Pianiną išpakavom, ant jo dėžės atsisėdo ir grojo. Visi kiti stovėjom. Baldus veždavomės iš Vilniaus, “ – prisiminė Kretingos muzikos mokyklos įkūrėjas ir pirmasis direktorius Aloyzas Meškauskas. Pats direktorius traukiniu, persimetes per pečius, parsigabeno vienu sykiu tris akordeonus.
          Mokytojauti A. Meškauskas pasikvietė buvusius bendramokslius. Buvo labai energingas kolektyvas. Rumeikienė Eugenija mokė groti kanklėmis, Lugaitė Gracija – fortepionu, Strikas Vytautas – smuiku. Kartais vienoje patalpoje tekdavę dirbti ir keliems mokytojams: viename kampe grodavo akordeonu, o kitame – smuiku. 
         A. Meškauskas Kretingos muzikos mokyklai vadovavo porą metų. Pasak Aloyzo, būtent čia jis pajuto pirmąjį didelį gyvenimo džiaugsmą, čia prasidėjo jo kūrybinis kelias. Kretingoje gimė pirmoji A.Meškausko daina, tebeskambanti Lietuvoje ir dabar – „Širdies ilgesys“, kuriai tekstą sukūrė pirmoji Aloyzo žmona Emilija Meškauskienė, jauna mirusi nuo vėžio.  Jiedu kartu metus tegyveno.  

 

Apie Aloyzą Meškauską skaitykite čia.