Juozas Elekšis

Juozas Elekšis


            J. Elekšis parašė 18 knygų (dainos, eseistika, apsakymai, aforizmai, anekdotai, humoras, eilėraščiai). Pirmosios dvi išėjo Lino Dubavos slapyvardžiu („Nors minutę tylos“ ir „Širdyje pasiklysti gali“), vėlesnės Juozo Elekšio vardu. Jo žodžiams sukurta per 300 dainų ir giesmių, 10 dainų sukūrė pats. Melodijas jo žodžiams kūrė 26 kompozitoriai ir meno kolektyvų vadovai. Dainų įrašyta 6 garso kasetėse ir 5 kompaktiniuose diskuose. Jų yra įsigijusios visos pasaulio lietuvių bendruomenės. Liaudiškos muzikos kapela „Ventukai“ ( vad. Raimondas Dievinas) jas dainuodami tapo televizijos konkursų „Duokim garo“, „Nacionalinė muzikos lyga“ nugalėtojais, pelnė „Auksinę paukštę“. Dainos skambėjo „Dainų dainelėje“, „Siemens“ arenoje, Kauno halėje, tremtinių sąskrydyje Ariogaloje, Seime, visuose miestuose ir rajonuose, daugiau kaip tūkstantį kartų per televiziją bei radiją, Rarp jų  ir paties  J. Elekšio sukurtos dainos „Venta“, „Gyvenimas eina“. J.Elekšio sukurtų dainų savo repertuare turi trys Klaipėdos kolektyvai: mišrūs chorai „Šeimyna“ ( vad. Danutė Krakauskienė), „Alna“ ( vad. Stanislovas Jučas) bei vokalinė grupė „Nendrė“ (vad. Pranas Škimelis),   daugelis kitų Vilniaus, Klaipėdos, Kuršėnų, Biržų, Elektrėnų, Mažeikių, Ukmergės, Akmenės meno kolektyvų. Populiariomis tapo R. Dievino dainos „Pas mamą“,  „Ąžuolai“, A. Erlicko „Ilgesys“, „Raganiukė“, J. Gaižausko „Jurginės“, „Tėvynė“, I. Petrošiaus „Ainių daina“, „Dainuokim, žemaičia“, Vytauto Mykolo „Dar nesakom sudie“. Prano Škimelio ir Vitaliaus Emilijaus Petronio sukurtos dainos kariškos dainos konkurse yra laimėjusios pirmąją ir trečiąją vietas. Įsimintina daina „Himnas gydytojui“, kuriai melodiją kūrė Aušra Liutkutė ir Ipolitas Petrošius. Pagal J. Elekšio žodžius sukurtų dainų yra ir profesionalių dainininkų Vytauto Kurnicko, Aušros Liutkutės, Jolantos Čiurilaitės,  Danutės Dirginčiūtės ir kitų repertuaruose.
           Sulaukė dėmesio ir eilėraščiai lietuvių bendrine ir žemaičių kalbomis vaikams ir suaugusiems. Žemaitiškas eilėraštis apie Mažeikius deklamuotas moksleivių konkurso metu, apie Plungę — žemaičių sueigoje Vilniaus dramos teatre (deklamavo vienas teatro vadovų Jonas Korenka), dažnai deklamuojami taip pat „Je, je, je“, „Dangaus vidury“.
           J.Elekšio straipsniai publikuoti žurnaluose „Gydytojų žinios“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Muzikos barai“, „Mūsų amžius“, laikraščiuose „Mokslo Lietuva“, „Lietuvos aidas“, „Labas, Žemaitija“, „Gimtinė“, „Gintaro gimtinė“.
           Mišios „Bažnytkaimio votyva“ giedotos Romoje, Panteone, „Žemaitiška votyva“ pristatyta Telšių katedroje, (mišias aukojo velionis vyskupas,  J. E. Antanas Vaičius).
           J. Elekšis yra  Jungtinių tautų, Pasaulio sveikatos organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Žurnalistų sąjungos ir AIDS centro konkurso laureatas (2005), Sveikatos apsaugos ministerijos ir Žurnalistų sąjungos konkurso III vietos laimėtojas (2007), Sveikatos apsaugos ministerijos konkurso „Sveikatos apsauga“ - Gerosios permainos laureatas (2008), Tėvynės pažinimo draugijos premijos laureatas (2008),  Edvardo Šulaičio premijos (Čikaga) laureatas (2011). Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga suteikė jam Lietuvos kultūros šviesuolio vardą. J. Elekšis įtrauktas į Amerikos biografijos instituto International Who’s Who of Twentieh Century Achievement  enciklopedinį leidinį, taip pat „Kas yra kas Lietuvoje?“ leidinius 1995/96, 1997/98, 2008 ir 2009 metais, Žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos leidinį „Senjorai“ (2009).
         J. Elekšis ne tik kuria eiles, dainas, bet ir pats dainuoja Vilniaus žemaičių ansamblyje ir Muzikos akademijos dėstytojos Aušros Liutkutė koncertinėje grupėje, dėsto Trečiojo amžiaus universitete. Pagal sutartį dirba „Gydytojų žiniose.“ Gyvena Vilniuje.

Daugiau...